Kinh nghiệm

Những điều chỉnh mới trong luật giao thông tài xế Việt cần biết

Đã đăng vào

 Đường rộng không cần thiết đặt thêm biển bên trái Quy chuẩn 41/2016 viết “Trên những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ hai làn đường trở lên, biển được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. Trong các trường hợp không đặt trên giá long môn hoặc cột cần vươn, thì có […]